КАПКОВО НАПОЯВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

на системите за капково напояване

ЗА САКСИИ

ПОВРЪХНОСТНО

ЗА НАКЛОНИ

ПОДЗЕМНО
Храсти и лехи X X X X
Растения в контейнери X X X X
Зони с висок трафик X X X X
Неправилни форми X X X X
Тесни площи X X X X
Зони подложени на вандализъм X X X X
Почвопокривни храсти в крайпътни зони X X X
Зони подложени на силен вятър X X X
Тревни площи X
Подземно приложение X
Тесни тревни площи X
Големи тревни площи/Спортни терени X
Кръгови/ Паркингови площи X X
Вертикални стени X X
Наклони до 2,4 m X

Показване на 11 резултата