Изграждане и поддръжка на автоматизирани, поливни системи.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИЗБЕРЕМ ПРОФЕСИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ КАТО “СИЖИ ГРИЙН“ ЕООД?

Автоматизираната, поливна система представлява сложна комбинация от тръби, клапани, електрически връзки и разпръсквачи. Ето защо е важно да се разполага с проект на професионален изпълнител и да се инсталира системата ви от него. Етапите, през които трябва да минете са:

Заснемане – ако не разполагате с необходимата скица на мястото.
Извършва се от наш екип, който прави оглед и нанася на чертеж опорните точки.

Проектиране върху готовия  план се нанасят необходимите елементи на поливната система. Проектът зависи от ползвания водоизточник и неговите параметри за дебит и налягане.

Количествено-стойностна сметка за използваните продукти и необходимите видове дейности за изпълнение на проекта.

След съгласие между страните се преминава към следващият етап.

Изпълнение.

Обектът се счита за приключен след подписване на двустранен приемо-предавателен  протокол.

ЗА УСПЕШНО ПОЛИВАНЕ

Изпълнителят ще избере най-подходящите продукти за проекта Ви въз основа на конфигурацията, озеленяването, алейната мрежа, градинското осветление на площта за поливане и наличния водоизточник с неговите параметри дебит и налягане.

Наред с всички съображения, изпълнителят ще:

  • Изкопае канавките на правилната дълбочина /min 35см/.

  • Раздели системата Ви, ако е необходимо, на няколко зони за поливане.

  • Сведе до минимум загубите на налягане и ще осигури достатъчно налягане и дебит за правилната работа на разпръсквачите.

  • Избере точните разпръсквачи въз основа на работните им характеристики (радиус на покритие, дебит, налягане и др.)

  • Комбинира разпръсквачи с една и съща поливна норма.

  •  Разположи правилно разпръсквачите пространствено, за да осигури еднообразност на поливането.

  • Се съобрази с нормативните изисквания свързани с електрически и водопроводни инсталации.

  • Предвиди възможното разширение на системата.

ЗА ГАРАНТИРАНИ СПЕСТЯВАНИЯ

Надежност: Системата ви ще бъде добре проектирана и изградена – от първия път.

Трайност: Вашата автоматизирана система ще се изгради с оборудване, с високо качество и с дълъг срок на експлоатация.

Спестявания на вода: Изпълнителят ще изгради автоматизираната, поливна система, така че да дава точното количество вода във всяка ниша и кътче на градината ви без излишно преполиване. Сметките ви за вода ще се намалят.

Здрави и красиви растения: Оптималното и системно поливане ще накара Вашата градина да процъфти.

Особено важна за правилното функциониране на поливната система е нейната профилактика и поддръжка. За всяка проектирана от нас система ние поемаме ангажимента за гаранционно и  при желание  на клиента извънгаранционна поддръжка.

 

Поискай оферта на телефон: 0898 35 11 25

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *